اخبار ورزش لژیون فوتبال

گروه بندی و برنامه هفته اول مسابقات  فوتسال جام سردار  

97/2/21

گروه A

گروه B

گروه C

گروه D

گروه E

 

شیخ بهائی Aمسافر علی ج

میرداماد A مسافر احسان

شیخ بهائی B مسافر علی ک

سلمان Aمسافر محسن

شیخ بهائی C مسافر جلالB

میرداماد Bمسافرجهانگیر

میرداماد Cمسافر مرتضی

شیخ بهائی D  مسافر حسین

میرداماد Dمسافر میثم

امین گلی

شیخ بهائی Eمسافر جلال A

کلینیک اندیشه نیک

میرداماد E مسافر حمید

شیخ بهائی Fمسافر علیرضا

سهروردی

همسفر ان  همسفر صالح

شیخ بهائی مسافر سالار

کلینیک بهشت آئئن

سلمان Cمسافر علیرضا

سلمان Dمسافر پژمان

سلمان Eمسافر سعید

 

 

 

 

 

شیخ بهایی A علی جمالی  میرداماد Bساعت 8/15 زمین A

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.