الگوی جالب مذاکره جهرمی با مدیر تلگرام در تهران

آذری جهرمی وزیر ارتباطات در برنامه دست خط مطرح کرد: در تهران با دوروف دیدار داشتم؛ این چیز پنهانی نیست یک فعال فضای مجازی در توییتر درباره مذاکره جهرمی با دوروف، مدیر تلگرام در تهران نوشت:

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.