ببینید/برای دانشگاه خود کوله پشتی بندی بدوزید!

ماه مهر، ماه مدرسه نزدیک است و همه در فکر تهیه ی وسایل مدرسه و دانشگاه هستیم.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.