ببینید/وقتی در یک قدمی مرگ هستی ولی زنده میمونی!

هر ساله می شنویم که انسان های معدودی در شرایطی بسیار سخت زنده می مانند در حالی که بر اساس هیچ منطق و محاسبه ای امکان زنده ماندن آن ها وجود نداشته است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.