برداشت از لژِیون روز دوشنبه ۹۷/۰۱/۲۷

همسفر فاطمه عبدالحسینی: هر خدمتی که ما انجام می‌دهیم یک روز در یکجایی که کارمان گره می‌خورد و قدرت تشخیصمان به مشکل می‌خورد این خدمت‌ها به کمکمان می‌آید و نمی‌گذارد که منحرف شویم. هر خدمتی باارزش است؛ ولی خدمت‌هایی که دیده نمی‌شود ارزشش بالاتر است.

محاسبه‌گر بودن به ما کمک می‌کند تا در حل مسائل و ارزیابی خود با تفکر تر باشیم.

سواد خیلی خوب است؛ ولی باید در کنار سواد چیزهای دیگری هم به دست بیاوریم تا توانایی‌مان بیشتر شود. انسان‌هایی که سواد بیشتری دارند اگر میل به تکامل داشته باشند اوجی که می‌گیرند خیلی بیشتر از انسان‌هایی است که سوادشان کمتر است.

به وقایع زندگی خیلی خوب نگاه کنید آنها بهترین معلم و بهترین امتحان شما هستند. نگاه کردن به وقایع زندگی و بررسی آن راه رشد و هدایت آدمی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.