برداشت از لژیون روز دوشنبه ۹۶/۱۱/۲۳

همسفر فریده : سى دى تكرار تاریخ براى من پر از كلیدهاى طلایى بود هستى بر پایه تكرار بنا شده و خداوند این تكرار را براى انسان قرار داد تا بتواند اشتباهاتش را رفع كند!

تاریخ خود به خود تكرار نمى شود فاعل مى خواهد و تنها دلیل تكرار اشتباه جاهلیت است؛ اما در پرتو همین تكرار است كه دانش و آگاهى ما بالا مى رود و مى توانیم درست زندگى كردن را یاد بگیریم.

خدایا به ما بصیرتى عطا كن تا آموزش خود را از تكرارهاى سخت زندگى مان بگیریم.

من چند مورد از تكرار هاى رنج آور زندگى خود را به كمك این سى دى یافتم و سعى مى كنم از منظر جدیدى به آنها نگاه كنم و آنها را بررسى كنم تا انشاالله از حلقه غفلت خود در آن زمینه ها خارج شوم. حماقت و منیت سدهایى هستند كه نمى گذارند از این حلقه هاى تاریك خارج شویم.

خدایا از حماقت و منیت من بكاه و بر آگاهى و آموزش پذیرى من بیافزا تا رستگار شوم.


جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.