برداشت از لژیون روز دوشنبه ۹۷/۰۲/۱۷

همسفر عفت: راهنما فقط می‌تواند من را به کنگره قفل کند؛ این من هستم که باید تغییر کنم، من باید تلاش و حرکت کنم.

سعی کنید تمام چیزهایی که مانع مهربانی شما می‌شود را از وجودتان حذف کنید؛ چون مهربانی سلاح راهنما است و می‌تواند پیوند محبت با رهجو ایجاد کند که خودش بقیه راه را باز می‌کند.

هر چه بیشتر نقطه‌ضعف‌ها را ببینیم آرام‌تر می‌شویم و توقع از دیگران هم کمتر می‌شود و می‌فهمی که چقدر در مورد دیگران اشتباه فکر می‌کردی و تمرکز را روی خودت قرار می‌دهی و این باعث می‌شود رنج‌ها کمتر شود. ما وقتی آدرس خودمان را پیدا کنیم می‌توانیم به دیگران هم کمک کنیم تا آدرس خودشان را پیدا کنند. وقتی نگاه به خودمان منصفانه باشد؛ هم خوبی بینیم و هم بدی، می‌توانیم به دیگران هم نگاه منصفانه داشته باشیم.


جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.