برداشت از لژیون روز دوشنبه ۹۷/۰۴/۰۴

همسفر مریم کرمی: وادی دهم، وادی تغییر است. برای تغییر، تشخیص مهم است. وقتی ما با آموزش، متوجه یک ضد ارزش در خودمان می‌شویم، زمانی که آن ضد ارزش را تکرار و تجربه می‌کنیم، نسبت به آن آگاهی داریم و با آگاهی بیشتری آن را انجام می‌دهیم. وقتی حالمان خراب می‌شود و از انجام آن ضد ارزش ناراحت می‌شویم، تفکر می‌کنیم که دیگر آن کار را انجام ندهیم و درواقع ضلع تجربه را کوچک‌تر می‌کنیم. این فرایند همان دانایی است.

هرکسی که خواسته داشته باشد می‌تواند از جهنم خارج شود؛ ولی باید خواسته‌اش به‌حداعلای خودش رسیده باشد. از خواستن تغییر تا زمان انجام آن زمان زیادی است.

باارزش‌ترین زمان‌ها، زمانی است که ما تفکر می‌کنیم. باید گاهی خودمان را از بیرون نگاه کنیم و ببینیم مسئله ما چیست. شاید راهی که می‌رویم اشتباه است و ما به‌غلط تصور می‌کنیم، اشکال از جای دیگری است.


جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.