برداشت از لژیون روز پنج شنبه ۹۷/۰۱/۳۰

همسفر رعنا: خدایا اگر شایسته رحمتت نیستم؛ تو سزاواری که برمن با فراوانی فضلت بخشش نمایی؛ مرا ناامید مکن.

زمانی که حالم خوب نیست؛ یعنی در وجودم تاریکی هست و برای زدودن آن احتیاج به نور و روشنایی دارم، برای این منظور باید نسبت به خودم بصیرت پیدا کنم و تاریکی‌های وجودم را بشناسم. رسالت ما این نیست؛ که دنبال تاریکی دیگران باشیم بلکه باید روی خودمان کارکنیم.

خدایا هر جا که گمراه شدیم ما را به لطف خودت هدایت کن.


جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.