برداشت از لژیون روز پنج شنبه ۹۷/۰۳/۲۴

همسفر مریم کرمی: کفر زمانی اتفاق می‌افتد که من به خاطر منافع خودم، یکسری مسائل را پنهان کنم؛ زیرا می‌ترسم که اگر آن مسئله مشخص شود، من متضرر شوم یا اینکه خوبی‌های دیگران را پنهان کنم و در این صورت خوبی‌های خودم پنهان می‌مانند.

یکی دیگر از کفرهای ما این است که در مورد زندگی‌مان، همیشه شکوه و شکایت داریم؛ زیرا خوبی‌ها و محاسن زندگی را نمی‌بینیم و مدام در حال غر زدن هستیم.

همه خوبی‌ها از خداست. ما خوبی‌ها و موفقیت را از خودمان می‌بینیم و مشکلات را از خداوند که این هم نوعی کفر است. ریشه کفر در منیت است و منیت ام‌الفساد است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.