برداشت از وادی هشتم

احساس می‌کنم با بستن پیمان وادی هشتم دوباره صفحه وجودی‌ام مانند روز اول تولد، سفید و بدون هیچ لکه‌ای خواهد شد و به‌نوعی با این کار به بخشش خودمان کمک خواهیم کرد.


جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.