برداشت از وادی هشتم

دنبال راهی می‌گشتم که همسرم را وادار به درمان کنم و چون ناموفق بودم ناامید شده بودم و این ناامیدی باعث شد که کم‌کم از کنگره فاصله بگیرم؛ ولی وقتی به عقب برمی‌گردم می‌بینم که در آن مدت، من تمام زورم را زدم که مسافرم به رهایی برسد؛ ولی برای خودم هیچ کاری نکرده بودم و تغییری در من ایجاد نشده بود.


جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.