تعبیر خواب سوره اعراف و خواندن آن در خواب چیست؟

تعبیر خواب سوره اعراف بنابه روایت ابن سیرین به معنای پاکی و خالص بودن ایمان و به گفته امام صادق (ع) نشانه خشنود بودن دیگران از بیننده خواب است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.