تفاوت حکومت و دولت

تفاوت دولت (state)  با حکومت (Government) :

در بحث تفاوت حکومت و دولت اغلب مترادف استفاده می شود. مردم عادی هم آنها را یکی احساس می کنند. حتی پادشاه مانند لویی چهارده این تمایز را نادیده می گرفت و می گفت: "من دولت هستم". آنچه او ادعا می کرد قدرتی بود که در حکومت و دولت داشت. ولی دانشمندان علوم سیاسی تمایز روشنی بین حکومت و دولت می افکنند. برخی از مشکلات و چالشهای علوم سیاسی نیز از همین تمایزی است بین حکومت و دولت حل است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.