حمله مار زنگی بعد از جداشدن سر!

یک زوج در تگزاس در حالیکه مشغول باغبانی بودند یک مار زنگی چهارپا در حیاطشان پیدا کردند. مرد برای دفاع از خودش بیلی برداشت و سر مار را از تنش جدا کرد. بعد از این اتفاق مار تلافی کرد و مار بدون سر مرد را نیش زد.

به نقل از cbslocal مار بدون حتی تا یک ساعت بعد از جدا شدن از سر بدن می‌تواند فعالیت داشته باشد. از انجایی که سرعت سوخت و ساز بدن حیوانات کمتر از انسان است اعضای داخلی آن تا مدتی بعد از جداشدن از سر می‌توانند زنده بمانند.

مار به مرد حمله کرد و دستش را نیش زد و همه زهر خود را در دست او خالی کرد.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.