حکم شرعی عمل جراحی زیبایی زن توسط پزشک مرد چیست؟

عمل جراحی پلاستیک مورد قبول شرع واقع شد، اما با این حال قیدهایی برای آن از سوی مراجع عظام تقلید در نظر گرفته شده است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.