خلاصه عملکرد لژیون در تاریخ سه شنبه ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ موضوع : قیاس


((به نام قدرت مطلق الله ))


خلاصه عملکرد جلسه تاریخ سه شنبه 1396/12/08

موضوع : سی دی قیاسآدمی اگر با روح هم آوا بشود به فرمان عقل میرسد ولی هم آوا شدن با جن به وسیله تقویت حس های منفی باعث میشود که نفس اماره فرمانده ما بشود و تسخیر شویم.مانند موقعی که میخواهی از وادی اعتیاد خارج بشوی ولی جلوی تورا میگیرد و اجازه را به تو نمیدهد

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.