خلاصه عملکرد لژیون روز سه شنبه تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۵ دستور جلسه منیت


به نام اولین عاشق که اوست

خلاصه عملکرد لژیون سه شنبه 97/3/15
 با عنوان منیت


منیت زمانی اتفاق می افتد که ظرفیت و دانایی ما در ابعاد توانایی های بروز یافته ما نباشد و به نوعی باعث می شود توانایی ها بر علیه شخص عمل کنند....

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.