خلاصه عملکرد لژیون سه شنبه تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ موضوع ، سی دی انسان و اختیار

((به نام قدرت مطلق الله))

خلاصه عملکرد لژیون  سه شنبه تاریخ 1397/05/02

  موضوع ، سی دی انسان و اختیار


راه شر مثل جام طلایی است که در آن سم ریخته شده و راه خیر مثل کوزه گلی می ماند که درونش آب گوارا وجود دارد


جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.