خلاصه عملکرد لژیون چهارم شعبه شیخ بهایی در تاریخ سه شنبه ۱۳۹۶/۱۲/۰۱


(( به نام قدرت مطلق الله))

سه شنبه مورخ 96/12/01

موضوع جلسه: وادی دوازدهم ،در آخر امر ، امر اول ، اجرا میشود ( قسمت اول)


در طول زمان هر موجودی یا ذره ای تغییر میکند ، آهن زنگ میزند و مواد غذایی فاسد میشوند چون هستی در حال حرکت است ، ما در زمان سو مصرف تغییر میکنیم و تبدیل میشویم به مصرف کننده میتوانیم با اعتیاد ترخیص بشویم یا اینکه خود را درمان کنیم درمان کردن هم تغییر است ، از مصرف کننده تبدیل میشوی به مسافر به تدریج پله کم میکنی و در آخر رها میشوی در اصل این ترخیص از وادی اعتیاد است


جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.