خلاصه عملکرد لژیون چهارم شعبه شیخ بهایی اصفهان در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ وادی اول قست پایانی


(( به نام قدرت مطلق الله ))

خلاصه عملکرد لژیون  تاریخ 1397/02/11

دستوذ جلسه:  وادی اول قست پایانی


 اگر فرمانروا حکم صادر کند و  نفس انجام بدهد آن موقع اعتماد به نفس بوجود می آید. اگر فرمان هایی که قبلا صادر شده است ، انجام شده باشد نفس اعتماد میکند به عقل و فرمان را اجرا میکند


جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.