خلاصه عملکرد لژیون چهارم شعبه شیخ بهایی اصفهان روز سه شنبه تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ موضوع : دلتنگی

((به نام قدرت مطلق الله))


خلاصه عملکرد لژیون  روز سه شنبه تاریخ 1397/03/08
دستور جلسه : سی دی دلتنگ


مطلب بسیار مهم عشق و محبت است ، محبتی بر مبنی بیداری ، دانایی و آگاهی . خیلی ها اعتقاد دارند که عشق مقابل عقل است ولی در کنگره میدانیم که عشق باید در کنار عقل و ایمان عمل کند تا معنا بدهد.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.