خلاصه عملکرد لژیون چهارم شعبه شیخ بهایی اصفهان روز سه شنبه تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ موضوع ترس

((به نام قدرت مطلق الله))

خلاصه عملکرد لژیون سه شنبه تاریخ 1397/03/22

 موضوع: ترس

در ترس، گاهی توانایی در اختیار فرد هست و گاهی نیست یا اطمینان به آن ندارد باعث ترس در او میشود. ممکن است استفاده از توانایی ها مشروط بشود ، مثلا اگر شخص مواد مصرف کند میتواند آواز بخواند ، اگر نه نمیتواند و علت این موضوع ، شرک است در اینجا شخص مصرف کننده اختیار خود را با مواد مخدر شریک شده و دیگر قابلیت بروز توانایی ها را ندارد.


جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.