خلاصه عملکرد لژیون یک شنبه ۹۷/۴/۳۱ باعنوان بند تنبنام قدرت مطلق الله 
خلاصه عملکرد لژیون یک شنبه 97/4/31
 باعنوان بند تن


در آفرینش الله هیچ تردیدی نیست که عدل و عدالت بیان هستی است. عدالت چیست ؟؟  عدل کدام است؟؟
عدالت را هرکس به دید خودش نگاه میکند. هرچیزی که به نفع خودمان است آن چیز را عدالت میپنداریم. اگر کسی داخل چاه بیفتد میگوییم حقش بود. اما اگر خومان داخل چاه بیفتیم میگوییم چرا چاه جلوی پای من است.عدالت یعنی همه چیز را سر جای خودش قرار دهیم. که از تعادل می آید. 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.