در حاشیه توهین اخیر روزنامه قانون به جلیلی

جلیلی چندماه پیش در جمع دانشجویان تاکید کرده بود که اگر امروز بتوانیم مشکلی از مشکلات مردم را حل کنیم اما چون دولت دستمان نیست این کار را نکنیم، این کار نه تنها خیانت بلکه رذالت است.

روزنامه ابربدهکار بانکی میداندار تخریب و توهین به جلیلی شد/مرور سوابق هرزه نامه ای که توهین به سپاه و شهید حججی را در کارنامه خود دارد

جلیلی چندماه پیش در جمع دانشجویان تاکید کرده بود که اگر امروز بتوانیم مشکلی از مشکلات مردم را حل کنیم اما چون دولت دستمان نیست این کار را نکنیم، این کار نه تنها خیانت بلکه رذالت است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.