دعای عرفه

بسم الله الرحمن الرحیم

دعای عرفــــــــــه


ستایش مخصوص خدایی است که هیچ دفع‌کننده‌ای از حکم حتمی او نیست و هیچ مانع و جلوگیرنده ای از عطایش وجود ندارد و ساخته هیچ سازنده‌ای مانند آفرینش او نیست و او بخشنده و گشایش بخش است و انواع شگفتی‌ها را پدید آورد و به حکمت خود همه آفریده‌ها را محکم نمود. هیچ پدیده و واقعه‌ای از دیدِ او پنهان نگردد و هیچ امانتی نزد او از بین نرود. به عمل خوب هر کس پاداش عطا فرماید و زندگی هر قناعت کننده‌ای را سروسامان دهد و به هرکس که به درگاهش تضرع و زاری کند رحم نماید و هر منفعت و نیز آن کتاب جامع را با نور تابانش نازل فرموده است و او دعاها را اجابت می‌فرماید و گرفتاری‌ها را دفع می‌کند و درجات بندگان را بالا می‌برد و ستمگران را سرکوب می‌کند؛ پس معبودی جز او نیست. هیچ‌چیز با او برابری نکند و هیچ‌چیزی همانند او نیست و او شنوا و بینا و لطیف و آگاه است و او بر هر چیز تواناست.

خداوندا؛ من به تو مشتاقم و به خدایی تو گواهی می‌دهم و معترفم که تو پروردگار منی و بازگشت من به‌سوی توست.

خدایا؛ آن زمان که من چیز قابل‌ذکری نبودم، به من نعمت وجود بخشیدی و مرا از خاک بیافریدی؛ سپس مرا در پشت پدرانم جای دادی و از حوادث روزگار و گردش دوران و آفات سال‌ها محفوظم داشتی و در ایام گذشته و قرن‌های پیشین، پی‌درپی از صلبی به رحمی کوچ کردم و به خاطر رأفت و لطف و احسانی که نسبت به من داشتی مرا در دوران حکومت پیشوایان کفر؛ که عهد ترا شکستند و پیامبرانت را تکذیب کردند، به دنیا نیاوردی؛ ولی مرا در زمان و مکانی به این جهان آوردی که در پرتو وجود مبارک حضرت محمد (ص) آن محیط را نور هدایت پرکرده بود و هدایت را بر من میسر فرمودی و مرا در آن دوران پرورش دادی و قبل از آن نیز با احسان زیبایت و نعمت‌های کامل و فراوانت، مرا مشمول لطف و رأفت خود قراردادی.

خدایا؛ مرا از نطفه‌ای آفریدی و در سه تاریکی میان گوشت و خون و پوست جایم دادی و مرا از چگونگی آفرینشم آگاه نساختی و کاری از آن را به عهده من واگذار نکردی؛ سپس مرا در آن زمان که از برکت وجود حضرت محمد (ص) آن محیط را نور هدایت پرکرده بود، با خلقتی کامل و بی‌عیب و نقص به دنیا آوردی و در گهواره که طفلی کوچک بودم، محفوظم داشتی و از شیر مادر غذایی گوارا روزی‌ام کردی و دل‌های پرستاران را بر من مهربان نمودی و مادران مهربان را کفیل و پرستارم قراردادی و مرا از شر جن‌ها حفظ کردی و از عیب و نقصان سالمم داشتی؛ پس بلندمرتبه‌ای، ای مهربان و ای بخشنده نعمت‌ها.

هنگامی‌که لب به سخن گشودم، نعمت فراوان و گسترده‌ات را بر من کامل کردی و در هرسال بیش‌ازپیش پرورشم دادی و آنگاه‌که خلقتم کامل شد و توانائی‌ام به حد اعتدال رسید، حجتت را بر من لازم و تمام کردی، به اینکه معرفتت را به من الهام نمودی و با عجایب حکمتت مرا به حیرت انداختی و با شگفتی‌های آفرینش که در آسمان و زمین پدید آوردی، مرا بیدار کردی و برای سپاسگزاری و یاد کردنت، آگاهم ساختی و طاعت و عبادتت را بر من واجب نمودی و آنچه پیامبرانت آوردند به من فهماندی و پذیرفتن موجبات خشنودی‌ات را بر من آسان فرمودی و در تمام اینها به کمک و لطف خود، بر من منت نهادی و هنگامی‌که مرا از بهترین خاک آفریدی، برای من به یک نوع نعمت راضی نشدی بلکه به لطف بزرگ و بزرگ‌تر خود و به احسان نامتناهی خود، انواع نعمت‌ها و هرگونه وسیله زندگی را روزی‌ام ساختی و آنگاه‌که هر نعمتی را بر من تمام و کامل نمودی و هرگونه رنج و بلا را از من دور کردی، جهل و بی‌باکی من، تو را مانع از این نشد که مرا به آنچه باعث تقرب من به درگاهت می‌شود، راهنمایی کنی و به آنچه مقام و منزلتِ مرا نزد تو بالا می‌برد موفقم سازی؛ تا آنجا که هرگاه تو را خواندم اجابت فرمودی و هر وقت از تو درخواستی نمودم عطا کردی و چون تو را اطاعت نمودم پاداش فراوان دادی و هرگاه شکرت را به‌جای آوردم بر نعمتم افزودی و همه اینها برای آن است که نعمت و احسانت را بر من کامل فرمودی؛ پس پاک و منزهی‌ای خدایی که آغازکننده آفرینش و بازگرداننده و شایسته ستایش و صاحب مجد و عزّتی و نام‌هایت پاک و مقدس و نعمت‌هایت بزرگ و عظیم است.

خدایا؛ کدام‌یک از نعمت‌هایت را می‌توانم بشمارم و یاد کنم؟ یا کدام‌یک از عطاهایت را می‌توانم شکرش را به‌جای آورم؟ درحالی‌که‌ای پروردگار من؛ نعمت‌ها و عطاهایت بیش از آن است که ریاضی‌دانان بتوانند محاسبه کنند یا تیزهوشان به آن دانا شوند.

خداوندا؛ آن زیان‌ها و سختی‌هایی که از من دور نموده و دفع کردی، بیشتر از آن‌همه عافیت و نعمت و شادی‌هایی است که بر من ظاهر گردیده است؛ پس خدایا من گواهی می‌دهم با حقیقت ایمانم و با یقین محکم و استوارم و با توحید خالص و آشکارم و با نهاد پنهان و مستورم و با رشته‌های حرکت نور چشمم و با خطوط صفحه پیشانی‌ام و با شکاف راه‌های تنفسم و با رشته‌های ظریف و حسّاس بینی‌ام و با روزنه‌های پرده گوشم و با محلی که دو لبم آن را از روی‌هم آمدن می‌پوشاند و با حرکت‌های تلفظ زبانم و با محل ارتباط دو فک دهانم و با محل روییدن دندان‌هایم و با آن عضوی که فروبردن خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها را برایم آسان می‌کند و با عصب‌های مغز سرم و با قسمتی از ستون فقراتم که ظرف رشته‌های اعصاب گردنم است و با اعضایی که قفسه سینه‌ام آنها را در بردارد و با شاخه‌های سرخرگم و با قسمتی که پرده قلبم به آن متصل است و با قسمت‌های اطراف جگرم و با اعضایی که دنده‌های خمیده‌ام آنها را در برگرفته است و با گودی مفاصلم و با حرکت سریع پاهایم و با سرانگشتانم و با گوشت و خون و موی و پوست و عصب و ساق و استخوان‌ها و مغز و رگ‌ها و تمام اعضای بدنم و با آنچه در دوران شیرخوارگی‌ام بر من روییده و آنچه را زمین از من بر خود گرفته است و با خواب‌وبیداری‌ام و با آرمیدنم و با حرکت‌های رکوع و سجودم گواهی می‌دهم که اگر در همه عصرها و قرن‌ها؛ درصورتی‌که عمرم وفا کند، بخواهم و تلاش کنم که شکر یکی از این نعمت‌ها را به‌جای آورم، قادر و موفق بر آن نخواهم شد مگر به لطف تو که آن نیز پیوسته بر من شکری دیگر و ستایشی تازه و لازم می‌گرداند.

آری و اگر من و تمام ریاضی‌دانان عالم بخواهیم نهایت نعمت‌هایت را از گذشته و آینده شماره کنیم هرگز عدد و نهایتش را به دست نخواهیم آورد. هیهات؛ چگونه قادر باشیم و حال‌آنکه تو خود در کتاب ناطق و خبر صادقت فرمودی: « و اگر نعمت‌های خدا را بشمارید هرگز آنها را شماره نتوانید کرد » و البته ای خدا؛ کتاب تو و خبری که دادی راست و درست است و پیامبران و رسولانت آنچه از وحی که بر آنان نازل فرمودی ابلاغ کردند و دینت را بر آنان و به‌وسیله آنان تشریع و بیان کردی.

ای خدا؛ من با تمام توان و کوششم و به‌اندازه طاعت و طاقت و وُسع خود شهادت می‌دهم و باایمان و یقین می‌گویم که ستایش مخصوص خدایی است که نه فرزندی برای خود انتخاب کرده، نه وارثی برای او باشد و نه شریکی در حکومت دارد تا در آفرینش با او مخالفت و ضدّیت کند و نه به خاطر ذلّت و ضعف، سرپرستی برای اوست تا در کارها یاری‌اش نماید؛ پس پاک و منزه است خدایی که اگر جز او خدایان دیگری بود، زمین و آسمان فاسد شده و ازهم‌گسسته می‌شدند. منزه است خدای یکتا و یگانه و بی‌نیازی که نه کسی فرزند اوست و نه او فرزند کسی است و برای او هیچ‌گاه مثل و همتایی نبوده است. خدا را ستایش می‌کنم آن‌گونه که فرشتگان مقرّب و پیامبران مرسل خدا را ستایش کنند و درود و سلام و تحیّت خدا بر برگزیده او حضرت محمد خاتم پیامبران و بر آل پاک و پاکیزه و با اخلاص او باد.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.