راهکارهایی برای سلامتی جسم و روان

در روانشناسی جدید دیگر روان به مفهوم قدیم مطرح نیست و چیزی که امروزه از آن به عنوان روان تعبیر می‌شود در واقع به رفتارها و کارهایی که از انسان سر می‌زند، بر می‌گردد و جسم و روان در رابطه نزدیک با هم قرار دارند و در واقع سلامت  هر فرد ، شامل ابعاد جسمی و روانی  است. برای رسیدن به سلامت جسم و روان راهکارهای بسیاری اراِه شده است که در ادامه به بخشی از آنها می پردازیم .


جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.