رهایی سیگار چهارشنبه ۹۷/۰۴/۱۳

به نام خالق زیبایی

رهایی های سیگار لژیون چهارشنبه 13 تیرماه 97  

روز چهارشنبه 1397/04/13 به لطف الهی شاهد رهایی 3 نفر از اعضاء کنگره 60 شعبه شیخ بهایی لژیون چهارم از بند مصرف دخانیات به دست توانای بنیان کنگره 60 آقای مهندس دژاکام بودیم.

مسافر مجتبی مسافر ولی راهنما آقای بهزاد زادافشار 

مسافر امیر راهنما آقای حسین ایوبی

تبریک تبریک تبریک شکر شکر شکر


جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.