سوپرمن دولت با راهکار جدید!


معاون اول رئیس جمهور گفت: راه عبور از شرایط فعلی این است که همه کار کنیم و هر کس خیانت کرد مهر خیانت بر پیشانی اش بزنیم!

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.