شاکله الگوی امام –امت در اندیشه اسلامی

شاکله الگوی امام –امت در اندیشه اسلامی               

نظام انقلابی امت و امامت در اندیشه رهبر انقلاب
حفظ و رعایت هر دو رویه ولایت مستلزم وجود یک قدرت متمرکز و مسلط است که در حقیقت، واحد تبلوریافته‌ای از همه عناصر مثبت و سازنده اسلام باشد (امام) و نیز رابطه‌ای عمیق و نیرومند، همه آحاد امت را به امام یعنی محور اساسی فعالیت و نشاط عمومی جامعه، پیوند زند.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.