شهادت امام صادق (علیه السلام)
شهادت امام صادق (علیه السلام)
نویسنده: سید جعفر شهیدى
منبع:كتاب«زندگانى امام صادق (ع)»
در اصول كافى، ارشاد شیخ مفید، كشف الغمه و برخى كتابهاى دیگر، از رحلت امام صادق (ع) به لفظ «مضى‌» «مات‌» و «قبض‌» تعبیر شده است. ظاهر این لفظها نشان مى‌دهد امام به مرگ طبیعى جهان را بدرود گفته است، اما در فصول المهمه و مصباح كفعمى (به نقل مجلسى در بحار) نیز در كتابهاى دیگرى آمده است: امام را زهر خوراندند. (1)