شکوفه بهاری و سرمای زمستان

عقل و ایمان و شهامت در حرکت به وجود می آید.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.