مبادی و مؤلفه‌های سیاست فرهنگیِ دین‌گرایانه در دولت اسلامی(۳)؛

مبادی و مؤلفه‌های سیاست فرهنگیِ دین‌گرایانه در دولت اسلامی(3)؛
دولت اسلامی و وصول به استقلال فرهنگی
از آنجا که جامعه‌ی اسلامی عبارت است از جامعه‌ای که از جهت فرهنگی، تنها و تنها، بر ‌«ایدئولوژی اسلامی» تکیه دارد و مناسبات و شئون خویش را بر اساس تعالیم و آموزه‌های آن طراحی می‌کند، وصول به استقلال فرهنگی نیز از طریق استقلال ایدئولوژیک میسّر خواهد شد.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.