مكتب امام صادق (ع) موجب خیزش علمی جهان اسلام


مكتب امام صادق (ع) موجب خیزش علمی جهان اسلام
نویسنده:زهرا دلپذیر
منبع:روزنامه قدس

مكتب امام صادق (ع) موجب خیزش علمی جهان اسلام

زندگی گرانقدر امام صادق (ع) از جنبه های گوناگون قابل تأمل و بررسی است؛ اما آنچه بیشتر به آن پرداخته شده، وسعت ابعاد علمی و تربیتی آن حضرت است كه به واسطه شرایط حاكم بر آن عصر، فرصت تجلی و تبلور بیشتری یافت.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.