نقد و بررسی عملکرد قوه قضاییه/۲

 

امیدهایی برای تغییر

اینکه اختیارات دادستان یک بند انگشت از اختیارات خدا کمتر است در افکار عمومی نه تنها چهره‌ای قاطع از دستگاه قضا تصویر‌سازی نمی‌کند بلکه بشدت بازخورد منفی هم در بین نخبگان و هم در عموم جامعه ایجاد می‌کند. بنابراین باید از موضع گیری های شاذ و سخنانی که بستر‌ساز هجمه رسانه‌ای علیه قوه قضاییه است را دوری کرد.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.