وسعت ظرف وجودی

در قبول مسئولیت‌ها چیزی که مهم است احساس آرامش است؛ اگر انجام مسئولیتی آرامش را از انسان بگیرد، به عبارتی انسان دچار تاریکی و گره شده است.


جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.