پیشنهاد بی شرمانه مرکز مشاوره ازدواج به یک دختر!

تعدد خواستگاران دختر را به شدت در انتخاب بهترین گزینه مستاصل کرده بود. پسران جوانی که کم و بیش از وضعیت مالی خوبی بهره مند بودند و مشاغل آبرومندی داشتند. وقتی به نتیجه قطعی می رسید که به یکی از آنها جواب قطعی بدهد، خواستگار جدید همه رشته های او را پنبه می کرد و ...

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.