چرا برق این روزها بیشتر قطع می شود؟ +فیلم

کمتر نقطه ای از کشور است که در ۲۰ روز نخست تیرماه، طعم قطعی برق را نچشیده باشد و این مسئله موجب شد تا مردم واکنش های متفاوتی را نسبت به قطعی های ملموس برق امسال نسبت به وضعیت سالهای گذشته، داشته باشند.

چرا برق این روزها بیشتر قطع می شود؟ +فیلم

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.