چرا نباید بعد از ورزش، دوش آب سرد گرفته نشود؟

‌یک دکترای فیزیولوژی ورزشی گفت: بعد از ورزش دوش آب سرد نگیرید.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.