چگونه کودکان خود را با اهل بیت (ع) آشنا کنیم؟

چگونه کودکان خود را با اهل بیت (ع) آشنا کنیم؟

کی از زمان‌های مناسب در شکل گیری سبک زندگی صحیح و ترویج آن، کودکی و دوران نوجوانی است. اما متأسفانه شاهد آن هستیم که امروزه به آن توجه کاراهکارهایی برای آشنا‌یی کودکان با اهل‌بیت (ع)فی نمی‌شود.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.