کارگاه آموزشی چهارشنبه ۹۷/۰۳/۰۲ آکادمی به استادی آقای امین

جلسه هشتم از دوره شصت و دوم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 با دستور جلسه کتاب عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر و تصاویر آن در روز چهارشنبه مورخه 97/3/2 با استادی و نگهبانی استاد امین در ساعت 14:15 آغاز به کار نمود.جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.