کمک کنگره به من و کمک من به کنگره

قبل از کنگره می‌گفتم: یا درمان یا جدایی؛ ولی کنگره به من آموخت که راه سومی هم هست و می‌شود بدون اینکه خود را قربانی و زندگی‌ات را ازدست‌رفته بدانی، می‌توانی با امید در کنار یک مصرف‌کننده زندگی کنی و به او عشق بورزی.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.