گزارش عملکرد روز دوشنبه ۹۷/۰۲/۰۳ ؛ سی دی راه درست

صراط مستقیم یک‌راهی است که به‌اندازه همه بشریت عرض دارد؛ ولی قبل از اینکه وارد صراط مستقیم بشویم باید خیلی از راه‌های دیگر را برویم تا به جریان صراط مستقیم برسیم؛ چون وقتی در صراط مستقیم قرار بگیریم همین‌طور جلو می‌رویم؛ ولی گاهی ما خیلی فاصله‌داریم؛ ولی می‌دانیم این راهی که می‌رویم به صراط مستقیم نزدیک می‌شویم. فرض کنید که یک جاده اصلی است که شمارا به شهر می‌رساند؛ ولی شما در  یک روستایی هستید که پر از پیچ‌وخم است و هرلحظه باید تشخیص دهید که این راهی که می‌روید به صراط مستقیم می‌رسد یا خیر. گاهی ممکن است جهت را گم کنی، این‌طور نیست که همیشه مستقیم بروی و گاهی باید دور بزنی و تغییر جهت‌دهی تا به صراط مستقیم برسی.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.