گزارش عملکرد لژیون روز دوشنبه ۹۷/۰۲/۳۱ ؛ سی دی تحت نیروهای شیطانی بودن

هیچ وقت مستقیما به شیطان چیزی نگویید. بگویید: به خدا پناه می برم؛ یعنی در آغوش خداوند بروید. وقتی مستقیما به شیطان چیزی می گویید شیطان را مقابل خودتان قرار می دهید؛ چون شیطان قدرتش خیلی بیشتر از ما است. پس بنابراین همیشه بگویید: به خدا پناه می برم از شر شیطان رانده شده برای انجام هر کاری بگویید: اعوذ بالله من شیطان الرجیم؛ بسم الله الرحمن الرحیم؛ یعنی به رحمت و رحمانیت خداوند بسیار یقین و ایمان دارم.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.