گزارش عملکرد لژیون روز دوشنبه ۹۷/۰۳/۰۷؛ سی دی نور و ظلمت

گاهی باید خیلی چیزها را رها کنید تا راه برایتان باز شود؛ چون با آن خواسته راه برایتان باز نمی‌شود. مثل مسافری که هم می‌خواهد سفر کند، هم کار کند، هم می‌خواهد زندگی‌اش را درست کند، هم می‌خواهد ادامه تحصیل دهد و چون همه را باهم می‌خواهد همین‌طور گیر می‌کند و آخر هم توسط نیروهای منفی شکار می‌شود؛ ولی گاهی بعضی خواسته‌های خود را ول‌کنید. درست است که اگر این را ول‌کنی گرسنه می‌مانی؛ ولی شاید باید کمی گرسنه بمانی؛ اما در عوض زنده می‌مانی و به حیات ادامه می‌دهی.


جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.