گزارش عملکرد لژیون روز دوشنبه ۹۷/۰۴/۰۴ ؛ برداشت از رمضان

کلیدی‌ترین نکته که برای ما وجود دارد این است که اهل تفکر باشیم، خودمان را ارزیابی کنیم و خود را از بیرون نگاه کنیم. باارزش‌ترین کار و زمان، زمان‌هایی است که شما تفکر می‌کنید. اینکه تفکر می‌کنید مسئله من چیست و چه راه‌هایی را باید بروم و چه تغییراتی داشته باشم. این کار بسیار سخت است؛ زیرا شما فکر می‌کنید راه‌هایی که رفته‌اید درست است و اشکال از جایی دیگر است، درصورتی‌که گاهی راه‌هایی که می‌روید اشکال دارد و درست نیست؛ پس‌ازاین به بعد از وادی دهم در زندگی خود خیلی کمک بگیرید و ببینید چرا تغییرات در شما شکل نمی‌گیرند.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.