گزارش عملکرد لژیون روز دوشنبه ۹۷/۱/۲۷ صحبت های چهارشنبه آقای امین دانایی و دانایی موثر،سواد

نباید میلتان به سواد کم شود، سواد خیلی خوب است؛ ولی باید در کنار سواد چیزهای دیگری هم به دست بیاورید تا توانایی‌تان بیشتر شود؛ قطعاً انسان‌هایی که سواد بیشتری دارند اگر میل به تکامل داشته باشند اوجی که می‌گیرند خیلی بیشتر از انسان‌هایی است که سوادشان کمتر است؛ پس هیچ‌وقت بر سر سواد نکوبید. سواد مثل یک چاقو دو لبه می‌ماند می‌تواند چاقویی باشد که هم برای جراحی استفاده می‌شود و هم خدایی نکرده برای ضربه زدن؛ پس از خداوند بخواهید که علم ما را زیاد کند و ما را توانا و دانا کند؛ چون ارزشمندترین چیزی که هست کتاب و علم و دانایی است و همه انسان‌ها تلاش کردند که به دانایی بشریت اضافه شود.


جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.