گزارش عملکرد لژیون روز پنج شنبه ۹۷/۰۳/۲۴ ؛ سی دی کفر

به قول آقای امین شاید فکر می‌کردید کفر یعنی اینکه فرد بت بپرستد؛ ولی کفر به این شکل است که ما خوبی‌های دیگران مخصوصاً نزدیکانمان را پنهان می‌کنیم و اگر بخواهیم حرفی بزنیم اول بدی‌هایشان را می‌گوییم یا اگر در رابطه با زندگی‌مان بخواهیم حرف بزنیم اول از بدی‌ها و مشکلات زندگی‌مان می‌گوییم و این یعنی کفر؛ یعنی اینکه تو خوبی‌های زندگی‌ات را نمی‌بینی و اینها همه کفر است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.