گزارش عملکرد لژیون روز پنج شنبه ۹۷/۰۴/۲۸ ؛ لژیون پزشکان مبحث آداب معاشرت و مصاحبه خانم مرجان

یکی از خواسته‌هایی که باید رها کنید و اولویتتان نباشد، خوب شدن مسافرتان است. این خواسته‌تان را دیگر باید رها کنید؛ یعنی خوب شدن مسافرتان دیگر اولویت شما نباشد بلکه خوب شدن خودتان خواسته‌تان باشد، اگر این‌گونه باشد این بار از خوب نشدن خودتان حالتان بد می‌شود. اگر خواسته‌تان خوب شدن حال مسافرتان باشد؛ چون دخل و تصرفی در این خواسته ندارید رنج می‌کشید و ...


جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.