گفتگو با مرزبان گروه خانواده ، سرکار خانم فاطمه

فرد متعادل در ظاهر و باطن با رعایت اصول و قوانین زندگی در مسیر آموزش و خدمت، می‌تواند هر تفکر، سخن و رفتار خود را در جای خودش و درنهایت سلامت عمل قرار دهد. تکانه وجود دارد؛ اما خود را جمع‌کردن و در ثبات قرار گرفتن شرط است.


جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.